StartsideIn EnglishKontaktNyhedsbrevSitemapFacebookUdskrivSøg


Ætsning                                  Af Søren Bjælde
Syren 'tilberedes'

Syren jernklorid (Ferriklorid) fås som gule klumper. 400 gram lægges i ætsekarret med 70 ml vand. Blandingen står til klumperne er opløst - evt. under en glasplade. Væsken hældes på en 1-liters flaske, som fyldes op med vand. Opløsningens koncentration er nu 400 gram pr. liter, og det er passende til ætsning af kobber.
Opløsningen hældes tilbage i ætsekarret, når trykpladen skal ætses.

Fremstilling af ætseprøvenKobberpladen, som på forsiden er påført hårdgrund, beskyttes på bagsiden med tape, for ikke at blive angrebet af syren.Pladen forsynes med en tapestrimmel, som gør det let at sænke pladen ned i syren og få den op igen uden at få syre på fingrene. Desuden kan den bruges, når man af og til bevæger pladen under ætsningen for at sikre, at denne bliver jævn.

Indridsning af linier til ætseprøven.Ned i syren for tredje gang.
Fjerde ætsning. Pladen neddykkes helt i syren. Pladen skylles grundigt mellem hver ætsning.

Når sidste ætsning er afsluttet, fjernes bagsidebeklædningen fra bagsiden af pladen.

Hårdgrunden fra pladens forside fjernes med petroleum eller terpentin.


Princip

Valg af syre

Ætsningen af kobber kan foretages med jernklorid eller med salpetersyre. Jernklorid ætser langsommere, men er alligevel at foretrække, idet ætsning med salpetersyre er meget farlig på grund af de giftige dampe, som udvikles.

Jernklorid og salpetersyre ætser på forskellig vis. Jernklorid ætser mere lodret end salpetersyre, hvilket er en fordel ved dybe tætliggende linier. Her kan man risikere, at området mellem linierne ætses væk i salpetersyre.
Ætset med jernklorid.
Ætset med salpetersyre.

Ætseprøve

Jo længere tid kobberpladen ætses, jo dybere bliver ætsningen, og det har betydning for den linie, som senere ses i trykket. På tegningen herunder ses forskellen mellem kort og lang ætsetid. Se forklaringen:

Den dybere ætsning kan holde på mere trykfarve og vil give et mere farvemættet tryk, en sortere streg. Stregens tykkelse er også i nogen grad afhængig af ætsetiden.

Det er vigtigt at starte med at fremstille en ætseprøve, der viser de forskellige streger, som forskellige ætsetider giver. Ætsehastigheden er nemlig afhængig af faktorer som syrestyrken, metalpladens egenskaber og temperaturen.

Ætseprøven, hvis aftryk ses i det følgende, er fremstillet ved først at indridse den øverste linie, gældende for 1 time. Derpå ætses i 10 minutter, hvorpå linie 2, gældende for 50 minutter indridses, og pladen ætses igen 10 minutter, hvorpå linie 3 indridses osv. indtil sidste linie, som ætses i 1 minut.Herover ses ætseprogrammet i skemaform.

Philip & Foxil